Persbericht  
     
Datum
23 mei 2017
Kenmerk
230517-PB iDIN bij zorgverzekeraar
  Gustav Mahlerplein 33-35
1082 MS  Amsterdam

Postbus 83073
1080 AB  Amsterdam

www.betaalvereniging.nl
 

Inloggen met iDIN bij zorgverzekeraar


Door de toenemende digitale dienstverlening is er een groeiende behoefte aan zekerheid over de identiteit van online klanten en gebruikers. Bedrijven die hun klanten een makkelijke, veilige en betrouwbare manier om in te loggen bieden, winnen terrein. Door in te loggen met iDIN - met de vertrouwde inlogmiddelen van je eigen bank - kan een klant zijn identiteit online bevestigen. De bank geeft zekerheid over de identiteit van de klant, omdat die zich al persoonlijk heeft gelegitimeerd bij het openen van zijn bankrekening.

Uit onderzoek voor het ministerie van Veiligheid en Justitie blijkt dat we slordig met onze wachtwoorden omspringen. Dat werkt onder andere identiteitsfraude in de hand. Ook het ministerie van Binnenlandse Zaken liet onderzoek doen naar de veiligheid van inloggen en concludeerde dat er veel ruimte is voor het beter beveiligen van online accounts. Volgens digitaal beveiligingsbedrijf Norton Security heeft 14 procent van de Nederlandse consumenten in 2016 te maken gehad met cybercriminaliteit zoals identiteitsfraude. Bij inloggen met iDIN hoeven consumenten zelf geen verschillende wachtwoorden meer te verzinnen en te onthouden. Ze kunnen inloggen zoals ze dat bij internetbankieren gewend zijn, met veilige inlogapparaatjes, SMS-berichten of mobiele apps. Het risico van identiteitsfraude is bij het gebruik van iDIN minimaal, mede door de fraudemonitoring van de banken. Websites kunnen iDIN naast andere inlog- en identificatiemethoden aanbieden. Zo kan de klant zelf kiezen.

Zorgverzekeraar ONVZ kiest voor iDIN
Zorgverzekeraar ONVZ kreeg signalen van verzekerden dat ze niet tevreden waren met de bestaande inlogmethodes. Verzekerden hadden behoefte aan een eenvoudige en gebruiksvriendelijke inlogmethode voor ‘MijnONVZ’, de beschermde webomgeving voor verzekerden. Arnoud Witsel, webmanager en internetmarketeer bij ONVZ, legt uit: “Op MijnONVZ geven we verzekerden inzage in hun persoonlijke verzekeringsgegevens. Om tegemoet te komen aan hun wensen, zodat de drempel om MijnONVZ te gebruiken nog lager wordt, bieden wij nu de mogelijkheid om daar ook met iDIN in te loggen.”

Makkelijk en veilig
Witsel vervolgt: “We hebben voor iDIN gekozen omdat het een gebruikersvriendelijke en veilige inlogmethode is. De privacy van onze verzekerden is van groot belang. Wij hebben met iDIN geen inzicht in de bankgegevens van onze verzekerden en omgekeerd hebben de banken geen inzicht in hun verzekeringsgegevens.” Inmiddels heeft ONVZ bij een tevredenheidsonderzoek onder verzekerden gevraagd of iDIN hen bevalt. Witsel: “De reacties waren zeer positief. Verzekerden zijn blij met deze nieuwe, eenvoudige manier van inloggen. Iedereen is gewend om op deze manier in te loggen bij internetbankieren. Nu kan op dezelfde vertrouwde manier worden ingelogd bij ONVZ.”

Voordelen iDIN op een rij

  • Breed beschikbaar, ook voor zorgverzekeraars.
  • Geeft zekerheid over de identiteit van de klant.
  • Stelt persoonlijke gegevens van de klant veilig beschikbaar.
  • Direct te gebruiken door miljoenen consumenten, met de vertrouwde en veilige inlogmethode van hun eigen bank.
  • Biedt de mogelijkheid om nieuwe online diensten aan te bieden en processen te versnellen.
  • Geeft bedrijven bescherming tegen identiteitsfraude, mede dankzij fraudemonitoring door de banken.
  • De Consumentenbond heeft iDIN uitgeprobeerd en vindt het veilig, makkelijk, intuïtief en snel.

Wie iDIN als identificatiedienst op zijn website aan klanten wil aanbieden, moet een iDIN-overeenkomst afsluiten met één van de deelnemende banken of identiteitsdienstverleners. Zij kunnen meer informatie geven over de kosten en de (technische) mogelijkheden om iDIN te implementeren.

 
     
Arnoud Witsel, webmanager en internetmarketeer ONVZ   Ervaar zelf het gemak van identificeren met iDIN: https://demo.idin.nl


Download highres afbeeldingen


Betaalvereniging Nederland zet zich samen met haar leden en stakeholders in om het betalingsverkeer in Nederland te bevorderen. De leden zijn banken en betaalinstellingen. Koepelorganisaties van consumenten en ondernemers worden als stakeholders actief bij de werkzaamheden van de vereniging betrokken.

Noot aan de redactie (niet bestemd voor publicatie):
Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met
Berend Jan Beugel, persvoorlichter, 020 305 19 36 / 06 39 49 60 11 /
pers@betaalvereniging.nl

 
 Klik hier als u onze persberichten niet meer wilt ontvangen.